Thông báo:
Cổng dịch vụ công tỉnh Quảng Bình cho phép tra cứu thông tin giải quyết hồ sơ qua Ứng dụng Zalo từ ngày 01/3/2019. Trân trọng thông báo!
Thứ 2, ngày 28 tháng 05 năm 2018

Đánh giá Chung

Phiếu khảo sát trực tuyến ý kiến người dân, tổ chức, doanh nghiệp
Vui lòng nhập thông tin
Xác nhận gửi ý kiến trả lời trực tuyến theo các thông tin trên (*)