Thông báo:
Cổng dịch vụ công tỉnh Quảng Bình cho phép tra cứu thông tin giải quyết hồ sơ qua Ứng dụng Zalo từ ngày 01/3/2019. Trân trọng thông báo!
Thứ 2, ngày 28 tháng 05 năm 2018

Đánh giá Chung

Hướng dẫn sử dụng
I. Hướng dẫn đánh giá giải quyết TTHC
Bước 1:

Công dân vào trang chủ hệ thống, chọn menu [Đánh giá] chọn tab [Đánh giá giải quyết TTHC] Hình 1.

Bước 2: thực hiện các thao tác nhập dữ liệu

 • 1. Nhập vào Mã số biên nhận TTHC, Số CMND/CCCD/Hộ chiếu
 • 2. Nhập trả lời vào các câu hỏi
 • 3. Nhập mã xác nhận
 • 4. Tích chọn vào Xác nhận gửi ý kiến trả lời trực tuyến

(Các câu hỏi có dấu (*) là bắt buộc)

Bước 3:

 • 1. Click nút "Gửi trả lời" để thực hiện gửi bản đánh giá
 • 2. Click nút "Hủy bỏ" để xóa các thông tin đã điền ở trên

II. Hướng dẫn tra cứu Kết quả đánh giá việc giải quyết từng Thủ tục hành chính theo cơ quan đơn vị
Bước 1:

Công dân vào trang chủ hệ thống, chọn menu [Đánh giá] chọn tab [Kết quả đánh giá việc giải quyết từng Thủ tục hành chính theo cơ quan đơn vị] Hình 2.

Bước 2: Thực hiện chọn các thông tin cần xem kết quả

 • Chọn đơn vị
 • Chọn thời gian cần xem

Bước 3:

 • 1. Click nút "Xem kết quả" để thực hiện xem kết quả
 • 2. Click nút "Xuất dữ liệu" để xuất kết quả ra file excel

III. Hướng dẫn tra cứu Kết quả đánh giá chung việc giải quyết TTHC theo Sở, Ban, Ngành UBND tỉnh, UBND huyện, UBND xã
Bước 1:

Công dân vào trang chủ hệ thống, chọn menu [Đánh giá] chọn tab [Kết quả đánh giá chung việc giải quyết TTHC theo Sở, Ban, Ngành UBND tỉnh, UBND huyện, UBND xã] Hình 3.

Bước 2: Thực hiện chọn các thông tin cần xem kết quả

 • Chọn đơn vị
 • Chọn thời gian cần xem

Bước 3:

 • Click nút "Xem kết quả" để thực hiện xem kết quả