Thông báo:
Cổng dịch vụ công tỉnh Quảng Bình cho phép tra cứu thông tin giải quyết hồ sơ qua Ứng dụng Zalo từ ngày 01/3/2019. Trân trọng thông báo!
Thứ 2, ngày 28 tháng 05 năm 2018

STT Tên thủ tục hành chính Mức độ DVC Cơ quan thực hiện Thao tác
11 Cấp phù hiệu xe công ten nơ Sở Giao thông vận tải Nộp hồ sơ
12 Cấp lại phù hiệu xe buýt Sở Giao thông vận tải Nộp hồ sơ
13 Cấp phù hiệu xe tải Sở Giao thông vận tải Nộp hồ sơ
14 Cấp lại phù hiệu xe chạy tuyến cố định Sở Giao thông vận tải Nộp hồ sơ
15 Cấp lại phù hiệu xe hợp đồng Sở Giao thông vận tải Nộp hồ sơ
16 Cấp lại phù hiệu xe đầu kéo Sở Giao thông vận tải Nộp hồ sơ
17 Cấp phù hiệu xe hợp đồng Sở Giao thông vận tải Nộp hồ sơ
18 Cấp lại phù hiệu xe trung chuyển Sở Giao thông vận tải Nộp hồ sơ
19 Cấp phù hiệu xe đầu kéo Sở Giao thông vận tải Nộp hồ sơ
20 Cấp lại phù hiệu xe taxi Sở Giao thông vận tải Nộp hồ sơ