Thông báo:
Cổng dịch vụ công tỉnh Quảng Bình cho phép tra cứu thông tin giải quyết hồ sơ qua Ứng dụng Zalo từ ngày 01/3/2019. Trân trọng thông báo!
Thứ 2, ngày 28 tháng 05 năm 2018

STT Tên thủ tục hành chính Mức độ DVC Lĩnh vực Cơ quan quản lý Thao tác
11 Miễn tiền sử dụng đất đối với dự án được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất trong Khu kinh tế để đầu tư xây dựng nhà ở xã hội phục vụ đời sống cho người lao động. Quản lý Công sản Ban Quản lý Khu Kinh tế Nộp hồ sơ
12 Miễn, giảm tiền thuê đất trong Khu kinh tế Quản lý Công sản Ban Quản lý Khu Kinh tế Nộp hồ sơ
13 Giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất trong Khu kinh tế Quản lý Đất đai Ban Quản lý Khu Kinh tế Nộp hồ sơ
14 Cấp giấy phép kinh doanh tại chợ trong khu kinh tế cửa khẩu (KKTCK). Thương mại, doanh nghiệp Ban Quản lý Khu Kinh tế Nộp hồ sơ
15 Cấp lại Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá cho thương nhân đặt trụ sở tại khu công nghiệp (KCN), khu kinh tế (KKT), khu kinh tế cửa khẩu (KKTCK) Thương mại, doanh nghiệp Ban Quản lý Khu Kinh tế Nộp hồ sơ
16 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá cho thương nhân đặt trụ sở tại khu công nghiệp (KCN), khu kinh tế (KKT), khu kinh tế cửa khẩu (KKTCK) Thương mại, doanh nghiệp Ban Quản lý Khu Kinh tế Nộp hồ sơ
17 Cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá cho thương nhân đặt trụ sở tại khu công nghiệp (KCN), khu kinh tế (KKT), khu kinh tế cửa khẩu (KKTCK) Thương mại, doanh nghiệp Ban Quản lý Khu Kinh tế Nộp hồ sơ
18 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá cho thương nhân đặt trụ sở tại khu công nghiệp (KCN), khu kinh tế (KKT), khu kinh tế cửa khẩu (KKTCK) Thương mại, doanh nghiệp Ban Quản lý Khu Kinh tế Nộp hồ sơ
19 Cấp Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá cho thương nhân đặt trụ sở tại khu công nghiệp (KCN), khu kinh tế (KKT), khu kinh tế cửa khẩu (KKTCK) Thương mại, doanh nghiệp Ban Quản lý Khu Kinh tế Nộp hồ sơ
20 Cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá cho thương nhân đặt trụ sở tại khu công nghiệp (KCN), khu kinh tế (KKT), khu kinh tế cửa khẩu (KKTCK) Thương mại, doanh nghiệp Ban Quản lý Khu Kinh tế Nộp hồ sơ