Thông báo:
Cổng dịch vụ công tỉnh Quảng Bình cho phép tra cứu thông tin giải quyết hồ sơ qua Ứng dụng Zalo từ ngày 01/3/2019. Trân trọng thông báo!
Thứ 2, ngày 28 tháng 05 năm 2018

STT Tên thủ tục hành chính Mức độ DVC Lĩnh vực Cơ quan quản lý Thao tác
441 Tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh theo chuyên đề Lĩnh vực thi đua khen thưởng Sở Nội vụ Nộp hồ sơ
442 Tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh về tổng kết công tác năm Lĩnh vực thi đua khen thưởng Sở Nội vụ Nộp hồ sơ
443 Tặng Danh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc” và “Đơn vị Quyết thắng” Lĩnh vực thi đua khen thưởng Sở Nội vụ Nộp hồ sơ
444 Tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh về thành tích đột xuất Lĩnh vực thi đua khen thưởng Sở Nội vụ Nộp hồ sơ
445 Cấp bản sao và chứng thực tài liệu lưu trữ (Đối với những tài liệu thuộc diện sử dụng rộng rãi) Lĩnh vực văn thư - lưu trữ Trung tâm lưu trữ lịch sử; Sở Nội vụ Nộp hồ sơ
446 Cấp bản sao, chứng thực tài liệu lưu trữ (Đối với những tài liệu thuộc diện hạn chế sử dụng, tài liệu đặc biệt quý, hiếm) Lĩnh vực văn thư - lưu trữ Trung tâm lưu trữ lịch sử; Sở Nội vụ Nộp hồ sơ
447 Cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề lưu trữ (Trường hợp cấp lại Chứng chỉ hành nghề lưu trữ) Lĩnh vực văn thư - lưu trữ Sở Nội vụ Nộp hồ sơ
448 Cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề lưu trữ (Trường hợp cấp Chứng chỉ hành nghề lưu trữ) Lĩnh vực văn thư - lưu trữ Sở Nội vụ Nộp hồ sơ
449 Thông báo về người được bổ nhiệm, bầu cử, suy cử làm chức việc đối với các trường hợp quy định tại Khoản 2, Điều 34 Luật Tín ngưỡng, tôn giáo Tín ngưỡng, Tôn giáo Sở Nội vụ Nộp hồ sơ
450 Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều huyện thuộc một tỉnh Tín ngưỡng, Tôn giáo Sở Nội vụ Nộp hồ sơ