Thông báo:
Cổng dịch vụ công tỉnh Quảng Bình cho phép tra cứu thông tin giải quyết hồ sơ qua Ứng dụng Zalo từ ngày 01/3/2019. Trân trọng thông báo!
Thứ 2, ngày 28 tháng 05 năm 2018

STT Tên thủ tục hành chính Mức độ DVC Lĩnh vực Cơ quan quản lý Thao tác
671 Xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường Lĩnh vực Môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường Nộp hồ sơ
672 Cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại (CTNH) Lĩnh vực Môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường Nộp hồ sơ
673 Cho phép hủy thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, nguyên liệu làm thuốc là dược chất gây nghiện, dược chất hướng thần, tiền chất dùng làm thuốc thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Lĩnh vực Dược, mỹ phẩm Sở Y tế Nộp hồ sơ
674 Cho phép mua thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Lĩnh vực Dược, mỹ phẩm Sở Y tế Nộp hồ sơ