Thông báo:
Cổng dịch vụ công tỉnh Quảng Bình cho phép tra cứu thông tin giải quyết hồ sơ qua Ứng dụng Zalo từ ngày 01/3/2019. Trân trọng thông báo!
Thứ 2, ngày 28 tháng 05 năm 2018

STT Tên thủ tục hành chính Mức độ DVC Lĩnh vực Cơ quan quản lý Thao tác
831 Xóa đăng ký hành nghề và thu hồi Thẻ công chứng viên trong trường hợp công chứng viên không còn hành nghề tại tổ chức hành nghề công chứng Lĩnh vực Công chứng (Phòng Bổ trợ tư pháp) Sở Tư pháp Nộp hồ sơ
832 Cấp lại thẻ công chứng viên Lĩnh vực Công chứng (Phòng Bổ trợ tư pháp) Sở Tư pháp Nộp hồ sơ
833 Cấp Thẻ đấu giá viên Lĩnh vực Đấu giá tài sản Sở Tư pháp Nộp hồ sơ
834 Cấp lại Thẻ đấu giá viên Lĩnh vực Đấu giá tài sản Sở Tư pháp Nộp hồ sơ
835 Chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản do Thủ tướng Chính phủ quyết định việc đầu tư Lĩnh vực Kinh doanh bất động sản Sở Xây dựng Nộp hồ sơ
836 Chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản do UBND cấp tỉnh quyết định việc đầu tư Lĩnh vực Kinh doanh bất động sản Sở Xây dựng Nộp hồ sơ
837 Kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình của cơ quan chuyên môn về xây dựng tại địa Lĩnh vực Quản lý chất lượng công trình xây dựng Sở Xây dựng Nộp hồ sơ
838 Cho ý kiến về kết quả đánh giá an toàn công trình đối với công trình xây dựng nằm trên địa bàn tỉnh Lĩnh vực Quản lý chất lượng công trình xây dựng Sở Xây dựng Nộp hồ sơ
839 Cho ý kiến về việc các công trình hết thời hạn sử dụng nhưng có nhu cầu sử dụng tiếp (trừ trường hợp nhà ở riêng lẻ) Lĩnh vực Quản lý chất lượng công trình xây dựng Sở Xây dựng Nộp hồ sơ
840 Công nhận chứng chỉ hành nghề kiến trúc của người nước ngoài ở Việt Nam Lĩnh vực Quy hoạch, kiến trúc Sở Xây dựng Nộp hồ sơ