Thông báo:
Cổng dịch vụ công tỉnh Quảng Bình cho phép tra cứu thông tin giải quyết hồ sơ qua Ứng dụng Zalo từ ngày 01/3/2019. Trân trọng thông báo!
Thứ 2, ngày 28 tháng 05 năm 2018

STT Tên thủ tục hành chính Mức độ DVC Cơ quan thực hiện Thao tác
1 Hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương Cơ quan BHXH, UBND tỉnh, UBND huyện Nộp hồ sơ
2 Cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô - Hộ kinh doanh Sở Giao thông vận tải Nộp hồ sơ
3 Cấp phù hiệu xe chạy tuyến cố định Sở Giao thông vận tải Nộp hồ sơ
4 Cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô - Doanh nghiệp, HTX Sở Giao thông vận tải Nộp hồ sơ
5 Cấp lại Giấy phép do Giấy phép kinh doanh bị hư hỏng Sở Giao thông vận tải Nộp hồ sơ
6 Cấp lại Giấy phép do Giấy phép kinh doanh bị mất Sở Giao thông vận tải Nộp hồ sơ
7 Cấp lại Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô khi có sự thay đổi liên quan đến nội dung cùa Giấy phép kinh doanh hoặc Giấy phép kinh doanh bị thu hồi, bị tước quyền sử dụng Sở Giao thông vận tải Nộp hồ sơ
8 Gia hạn Giấy phép liên vận và thời gian lưu hành đối với phương tiện của Lào lưu trú tại Việt Nam Sở Giao thông vận tải Nộp hồ sơ
9 Cấp lại phù hiệu xe taxi Sở Giao thông vận tải Nộp hồ sơ
10 Cấp phù hiệu xe trung chuyển Sở Giao thông vận tải Nộp hồ sơ