Thông báo:
Cổng dịch vụ công tỉnh Quảng Bình cho phép tra cứu thông tin giải quyết hồ sơ qua Ứng dụng Zalo từ ngày 01/3/2019. Trân trọng thông báo!
Thứ 2, ngày 28 tháng 05 năm 2018

Hướng dẫn
 • Thông tin liên hệ Bộ phận một cửa
 • Đăng ký tài khoản
 • Đổi mật khẩu đăng nhập
 • Quên mật khẩu đăng nhập
 • Tra cứu tiến độ xử lý qua Website
 • Hướng dẫn sử dụng dịch vụ công
 • Hướng dẫn quản lý hồ sơ
 • Tra cứu Thủ tục hành chính
 • Đánh giá công chức
 • Đánh giá chung
 • Hướng dẫn thanh toán trực tuyến

DANH SÁCH SỐ ĐIỆN THOẠI LIÊN HỆ, HỘ THƯ ĐIỆN TỬ CÔNG VỤ CỦA CÁC QUẦY GIAO DỊCH MỘT CỬA

STT Quầy giao dịch một cửa Số điện thoại liên hệ Email công vụ Ghi chú
I Sở, Ban, Ngành cấp tỉnh
1 Trung tâm Hành chính công tỉnh Quảng Bình 0232.3812812 tthcc@quangbinh.gov.vn  
2 Sở Công thương 0232.3812812 Số máy lẻ 214 sct@quangbinh.gov.vn Quầy số 14, Phòng Giao dịch số 3, Trung tâm hành chính công tỉnh Quảng Bình
3 Ban quản lý khu kinh tế 0972722733 trangnth.kkt@quangbinh.gov.vn  
0777521222 haovm.kkt@quangbinh.gov.vn  
4 Sở Khoa học và Công nghệ
4.1 Lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ 0912719035 gianghth.skhcn@quangbinh.gov.vn Các thủ tục liên quan đến đề tài, dự án khoa học và công nghệ
0913258958 hoapt.skhcn@quangbinh.gov.vn  
4.2 Lĩnh vực an toàn bức xạ hạt nhân 0913258958 hoapt.skhcn@quangbinh.gov.vn  
4.3 Lĩnh vực sở hữu trí tuệ 0913258958 hoapt.skhcn@quangbinh.gov.vn  
4.4 Lĩnh vực giải quyết khiếu nại 0913258958 hoapt.skhcn@quangbinh.gov.vn  
4.5 Lĩnh vực giải quyết tố cáo 0912549789 hienpt.skhcn@quangbinh.gov.vn  
4.6 Lĩnh vực xử lý đơn thư 0912549789 hienpt.skhcn@quangbinh.gov.vn  
4.7 Lĩnh vực tiếp công dân 0912549789 hienpt.skhcn@quangbinh.gov.vn  
4.8 Lĩnh vực bồi thường nhà nước 0912549789 hienpt.skhcn@quangbinh.gov.vn  
4.9 Lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng 0963217077 longtt.skhcn@quangbinh.gov.vn Các thủ tục liên quan đến lĩnh vực quản lý chất lượng
0918833153 thieunv.skhcn@quangbinh.gov.vn Các thủ tục liên quan đến lĩnh vực quản lý đo lường
5 Sở Giáo dục và Đào tạo 0232.3843364 0942442567 dtlhang@quangbinh.edu.vn  
6 Sở Nội vụ 0232 3822321 tiepdan.snv@quangbinh.gov.vn  
7 Thanh tra tỉnh 0232.3823184 thanhtra@quangbinh.gov.vn  
8 Sở Du lịch 0935739898 thanhltp.sdl@quangbinh.gov.vn Lê Thị Phương Thanh
9 Sở Thông tin và Truyền thông 0232.3844456 stttt@quangbinh.gov.vn  
10 Sở Lao động, Thương binh và Xã hộ 0985517799 tuht.sld@quangbinh.gov.vn Quầy giao dịch một cửa tại Trung tâm Hành chính công tỉnh
11 Sở Tài chính
11.1 Lĩnh vực Đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách 0232.3822177 stc@quangbinh.gov.vn  
11.2 Lĩnh vực Quản lý giá và công sản 0232.3821237 stc@quangbinh.gov.vn  
12 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
12.1 Lĩnh vực thủy lợi/ Bộ phận giao dịch "Một cửa" Chi cục Thủy lợi 0906570888 0232.3829150 nguyenviethaivn@gmail.com  
12.2 Lĩnh vực lâm nghiệp/ Bộ phận giao dịch "Một cửa" Chi cục Kiểm lâm 0232.3840166 sdptrqb@gmail.com  
12.3 Lĩnh vực PTNT/ Bộ phận giao dịch "Một cửa" Chi cục Phát triển nông thôn 0905907898 chicucptntqb@gmail.com  
12.4 Lĩnh vực QLCLNL sản và thủy sản/ Bộ phận giao dịch "Một cửa" Chi cục Quản lý chất lượng NLS và thủy sản 0232.3858225 qlclnltsqb@gmail.com  
12.5 Lĩnh vực Trồng trọt và BVTV/ Bộ phận giao dịch "Một cửa" Chi cục Trồng trọt và BVTV 0232.3823670 bvtvquangbinh@gmail.com  
12.6 Lĩnh vực thủy sản/ Bộ phận giao dịch "Một cửa" Chi cục Thủy sản 0232.3840344 0232.3851247 ktbvnlts@quangbinh.gov.vn  
12.7 Lĩnh vực chăn nuôi – thú y/ Bộ phận giao dịch "Một cửa" Chi cục Chăn nuôi – Thú y 0232.3822385 chicucthuyqb@gmail.com  
12.8 Lĩnh vực QLXDCT, lĩnh vực ứng dụng công nghệ cao/ Bộ phận giao dịch "Một cửa" Sở Nông nghiệp và PTNT 0232.3821409 qlxdctsnn@gmail.com  
13 Sở Ngoại vụ 0232.3840742
0232.3851349
Đ.c Ánh: 0941.376.869
Đ.c Tuyết: 0913.058.009
sngv@quangbinh.gov.vn Bộ phận một cửa liên thông Sở Ngoại vụ, TDP 1, phường Đồng Phú, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quản Bình
14 Sở Giao thông vận tải 0232.3812812 motcua.sgtvt@quangbinh.gov.vn Quầy số 08,09
15 Sở Kế hoạch và Đầu tư
15.1 Lĩnh vực đăng ký kinh doanh 0944201512 luunt.skhdt@quangbinh.gov.vn Nguyễn Thị Lựu
0913397456 hiendtn.skhdt@quangbinh.gov.vn Đoàn thị ngọc Hiền
15.2 Lĩnh vực còn lại của ngành Kế hoạch và Đầu tư 0915003789 hieunt.skhdt@quangbinh.gov.vn Nguyễn Thanh Hiếu
0918868205 hungna.skhdt@quangbinh.gov.vn Nguyễn Anh Hùng
16 Sở Y tế
16.1 Quầy giao dịch số 5,6 Trung tâm Hành chính công tỉnh 02323.812.812 syt@quangbinh.gov.vn  
16.2 Lĩnh vực An toàn vệ sinh thực phẩm 02323.851.498 pnghiepvu.attpquangbinh@gmail.com  
16.3 Lĩnh vực Dược – mỹ phẩm 02323.828.644 syt@quangbinh.gov.vn  
16.4 Lĩnh vực Trang thiết bị y tế 02323.823.310 khtc.sytqb@gmail.com  
16.5 Các lĩnh vực khác 02323.822.772 nghiepvuy.sytqb@gmail.com  
16.6 Lĩnh vực Giám định Y khoa 02323.822.339 viethai2003@gmail.com  
17 Sở Tư pháp 0232.3812.812 stp@quangbinh.gov.vn  
18 Sở Tài Nguyên và Môi Trường
18.1 Quầy 15/ Lĩnh vực tài nguyên và môi trường 0905916866 hadtt.stnmt@quangbinh.gov.vn  
18.2 Quầy 16/ Lĩnh vực tài nguyên và môi trường 0906261179 thuyntp.stnmt@quangbinh.gov.vn  
19 Sở Xây dựng 0232.3812812 chungdn.sxd@quangbinh.gov.vn  
20 Sở Văn hóa và Thể thao 0972722885 haminhdien@gmail.com  
II UBND cấp huyện
1 UBND huyện Lệ Thủy
1.1 Kinh tế - Hạ tầng Lao động – Thương binh – Xã hội 0888327333 anhc.lt@quangbinh.gov.vn Hoàng Công Ân
1.2 Tư Pháp Tài chính – Kế hoạch 0918848857 hangvtt.lt@quangbinh.gov.vn Võ Thị Thu Hằng
1.3 TÀI NGUYÊN - MÔI TRƯỜNG (Cấp huyện) 0973272987   Đỗ Thị Thủy
1.4 TÀI NGUYÊN - MÔI TRƯỜNG (Cấp tỉnh) 0917227446 luongvt.stnmt@quangbinh.gov.vn Võ Thị Lương
2 UBND thị xã Ba Đồn
2.1 Tư pháp- hộ tịch 0935810426 nganntk.bd@quangbinh.gov.vn  
2.2 Cấp GCN QSD đất lần đầu. Chuyển đổi mục đích sử dụng đất. 0915277657 phannv.@quangbinh.gov.vn  
2.3 Thu phí- Lệ phí 0968243117 daolt.bd@quangbinh.gov.vn  
2.4 Chính sách xã hội 0919442119 loandtt.bd@quangbinh.gov.vn  
2.5 Cấp giấy phép xây dựng-Quy hoạch. Hồ sơ thẩm định nghiệm thu công trình. 0934864357 tuyetdt.bd@quangbinh.gov.vn  
2.6 Cấp GCN đăng ký kinh doanh Môi trường 0377686468 thuylnd.bd@quangbinh.gov.vn  
2.7 Hồ sơ biến động QSD đất, cấp đổi chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế 0985671102 lannh.stnmt@quangbinh.gov.vn  
2.8 Đăng ký giao dịch đảm bảo 0911410990 nhannt.stnmt@quangbinh.gov.vn  
3 UBND huyện Bố Trạch
3.1 Lĩnh vực BHXH 0828533905 ninhttb.bt@quangbinh.gov.vn Trần Thị Bích Ninh
3.2 Lĩnh vực đăng ký kinh doanh 0912362808 minhtp.bt@quangbinh.gov.vn Trịnh Phương Minh
3.3 Lĩnh vực Hộ tịch - chứng thực 0949066203 haicd.bt@quangbinh.gov.vn Cao Đức Hải
3.4 Lĩnh vực giao dịch đảm bảo 0911613773 tamtt.tnmt@quangbinh.gov.vn Trần Thanh Tâm
3.5 Lĩnh vực tiếp nhận hồ sơ đất đai 0888679667 ninhttb.bt@quangbinh.gov.vn Nguyễn Ngọc Hà
3.6 Lĩnh vực tiếp nhận hồ sơ đất đai 0888679667 ninhttb.bt@quangbinh.gov.vn Nguyễn Ngọc Hà
3.7 Lĩnh vực tiếp nhận hồ sơ đất đai 0888679667 ninhttb.bt@quangbinh.gov.vn Nguyễn Ngọc Hà
3.8 Lĩnh vực trả kết quả hồ sơ đất đai 0912789300 nguyenlh.tnmt@quangbinh.gov.vn Lê Hoàng Nguyên
3.9 Lĩnh vực thuế 0911370353 maitt.tbt@quangbinh.gov.vn Trần Thị Mai
3.10 Lĩnh vực quản lý xây dựng 09837244500 anhnn.bt@quangbinh.gov.vn Nguyễn Ngọc Anh
4 UBND huyện Minh Hóa 02323. 574678 minhhoa@quangbinh.gov.vn Quầy giao dịch một cửa tại Trung tâm Hành chính công tỉnh
5 UBND huyện Quảng Ninh 0915944199 vanphong.qn@quangbinh.gov.vn  
6 UBND huyện Tuyên Hóa 0232.3684333 vanphong.th@quangbinh.gov.vn  
III UBND cấp xã
1 Huyện Lệ Thủy
1.1 Thị trấn Kiến Giang
1.1.1 Văn phòng - Thống kê 886178777   Lê Tiến Chinh
1.1.2 Địa chính - Xây dựng 918876225 duannq.lt@quangbinh.gov.vn Nguyễn Quang Duần
1.1.3 Tư pháp - Hộ tịch 945797293   Trương Thế Sơn Anh
1.1.4 Văn hóa - Xã hội 972882329   Phan Thị Thương
1.2 Thị trấn Nông trường Lệ Ninh
1.2.1 Tư pháp - Hộ tịch 948550367   Nguyễn Thị Hoài Thanh
1.2.2 Địa chính - Xây dựng 905425333 lamnn.lt@quangbinh.gov.vn Nguyễn Ngọc Lâm
1.2.3 Văn hóa - Xã hội 915311015   Nguyễn Thị Kim Tuyến
1.3 Xã An Thủy
1.3.1 Lao động – Thương binh – Xã hội 334129618   Trần Thị Huyền
1.3.2 Tư pháp - Hộ tịch 855047082   Lê Thị Huyền
1.3.3 Tư pháp - Hộ tịch 364237666   Phạm Xuân Anh
1.3.4 Địa chính - Xây dựng 932366630 dunglv.lt@quangbinh.gov.vn Lê Viết Dũng
1.4 Xã Liên Thủy
1.4.1 Chủ tịch 987410621   Phạm Văn Linh
1.4.2 P. Chủ tịch 942018333   Nguyễn Văn Phong
1.4.3 Văn Phòng 918052881   Lê Thế Thiên
1.4.4 Tư pháp - Hộ tịch 918332357   Phạm Thị Minh Xuân
1.4.5 CS - XH 976353361   Đinh Thị Nhung
1.4.6 Địa chính - Xây dựng 989161712 thanhnm.lt@quangbinh.gov.vn Nguyễn Mậu Thành
1.4.7 Tư pháp - Hộ tịch 919404776   Mai Xuân Quỳnh
1.5 Xã Phong Thủy
1.5.1 Xây dựng - đất đai 913295131 thanhvp.lt@quangbinh.gov.vn Võ Quang Thành
1.5.2 Tư pháp - Hộ tịch 368831007   Lê Quang Thạch
1.5.3 Tư pháp - Hộ tịch 907342312   Trần Thị Hảo
1.5.4 Lao động – Thương binh – Xã hội 918690357   Trần Hương Thúy
1.6 Xã Lộc Thủy
1.6.1 Địa chính - Xây dựng 912505878 giangtth.lt@quangbinh.gov.vn Trần Thị Hương Giang
1.6.2 Tư pháp - Hộ tịch 779409624   Hoàng Sơn Tùng
1.6.3 Văn Phòng 974597013   Dương Thị Chanh
1.6.4 Lao động – Thương binh – Xã hội 949931425   Lê Thị Hồng Lan
1.7 Xã Xuân Thủy
1.7.1 Địa chính - Xây dựng 985035565 dinhvd.lt@quangbinh.gov.vn Võ Đức Định
1.7.2 Hộ tịch 975244291   Lê Văn Sự
1.7.3 Văn phòng 817251011   Nguyễn Thị Thanh Huyền
1.7.4 Tư Pháp 934994833   Lê Văn Phưởng
1.7.5 Lao động – Thương binh – Xã hội 917079297   Trương Tấn Lương Nguyên
1.8 Xã Ngư Thủy
1.8.1 Lao động – Thương binh – Xã hội 915063259   Lê Quang Thắng
1.8.2 Lao động – Thương binh – Xã hội 915441013   Ngô Trung Hiếu
1.8.3 Tài nguyên – Môi trường 347415557 hienntt.lt@quangbinh.gov.vn Nguyễn Thị Thu Hiền
1.8.4 Tư pháp - Hộ tịch 915953045   Nguyễn Quốc Khánh
1.8.5 Tư pháp - Hộ tịch 942822247   Dương Đăng Quốc
1.8.6 Văn Phòng 985505990   Nguyễn Hải Minh
1.9 Xã Ngư Thủy Bắc
1.9.1 Tư pháp - Hộ tịch 944665204   Nguyễn Thị Phương Liên
1.9.3 ĐC - XD 905868675 minhtc.lt@quangbinh.gov.vn Trần Công Minh
1.9.4 Lao động – Thương binh – Xã hội 888589873   Trần Quang Toản
1.9.5 Lao động – Thương binh – Xã hội 947843792   Phan Thị Thu Hà
1.10 Xã Kim Thủy
1.10.1 Chủ tịch 915133768   Hồ Văn Tuyên
1.10.3 P.Chủ tịch 848777750   Hồ Văn Thiết
1.10.4 P.Chủ tịch 943814997   Hồ Văn Thắng
1.10.5 LĐ - TB-XH 919898335   Phạm Văn Sơn
1.10.6 Tư pháp - Hộ tịch 906590826   Nguyễn Thị Nhàn
1.10.7 Tư pháp - Hộ tịch 983964435   Ngô Mậu Hiệu
1.10.8 Chính sách - XH 888126256   Nguyễn Thị Mỹ Hằng
1.10.9 Địa chính - Xây Dựng 918697900 huytv.lt@quangbinh.gov.vn Trần Văn Huy
1.10.10 Văn Phòng 916173363   Nguyễn Thị Đông
1.11 Xã Ngân Thủy
1.11.1 Chủ tịch 859160643 nuihv.lt@quangbinh.gov.vn Hồ Văn Núi
1.11.3 P. Chủ tịch 848802233   Hồ Văn Hầu
1.11.4 P. Chủ tịch 913629390   Từ Thị Thắm
1.11.5 Tư pháp - Hộ tịch 916566797   Châu Mạnh Giới
1.11.6 Lao động – Thương binh – Xã hội 912846357   Trương Thanh Nghị
1.11.7 Tài nguyên – Môi trường 917833255 sanhhv.lt@quangbinh.gov.vn Hồ Văn Sanh
1.11.8 Nông nghiệp 818779505   Trần Đình Huệ
1.11.9 Tài chính 913558345   Lê Nữ Ni Na
1.11.10 Tư pháp - Hộ tịch 849040506   Trần Thị Thanh Thắm
1.11.11 VH - XH 834082725   Võ Trung Tấn
1.11.12 Thống kê 854911018   Phan Thanh Cảnh
1.11.13 Thống kê 918126356   Nguyễn Văn Thà
1.11.14 Thống kê 985878085   Nguyễn Tuấn Anh
1.12 Xã Lâm Thủy
1.12.1 Tư pháp - Hộ tịch 911349997   Ngô Thị Kiều Vân
1.12.3 Tư pháp - Hộ tịch 919458220   Nguyễn Quang Trung
1.12.4 Lao động – Thương binh – Xã hội 915708887   Võ Thị Hồng Lý
1.12.5 Địa chính - Xây dựng 941377055 linhtn.lt@quangbinh.gov.vn Trần Ngọc Linh
1.13 Xã Hồng Thủy
1.13.1 Tư pháp - Hộ tịch 888385699   Châu Thị Anh
1.13.3 Tài nguyên – Môi trường 356009712 bangnc.lt@quangbinh.gov.vn Nguyễn Công Bằng
1.13.4 Lao động – Thương binh – Xã hội 914825896   Nguyễn Du
1.14 Xã Thanh Thủy
1.14.1 Tư pháp 935003547   Đoàn Thị Thu Hương
1.14.3 Hộ tịch 935528642   Ngô Hữu An
1.14.4 Địa chính 982305548   Nguyễn Thị Hiền
1.14.5 Lao động – Thương binh – Xã hội 972312505   Nguyễn Thị Thúy Hằng
1.15 Xã Cam Thủy
1.15.1 Tài nguyên – Môi trường 905938883 thanhlt.lt@quangbinh.gov.vn Lê Thanh Thành
1.15.3 Tư pháp - Hộ tịch 363379527   Nguyễn Bá Dương
1.15.4 Lao động – Thương binh – Xã hội 935400072   Hoàng Thị Sen
1.16 Xã Hưng Thủy
1.16.1 Văn Phòng 906009856   Nguyễn Thành Diện
1.16.3 Tư pháp - Hộ tịch 915493745   Ngô Minh Tuấn
1.16.4 Tư pháp - Hộ tịch 944418338   Trương Thị Luyến
1.16.5 Địa chính - Xây dựng 848995678 tinhln.lt@quangbinh.gov.vn Lê Ngọc Tình
1.16.6 Chính sách XH 918100347   Phạm Văn Sỹ
1.17 Xã Sen Thủy
1.17.1 Văn Phòng 987181563   Hoàng Thị Thu Hà
1.17.3 Văn hóa - Xã hội 941022907   Hoàng Xuân Tịnh
1.17.4 Địa chính - Xây dựng 932247358 nuinv.lt@quangbinh.gov.vn Nguyễn Văn Núi
1.17.5 Tư pháp - Hộ tịch 364159199   Đinh Công Quý
1.18 Xã Trường Thủy
1.18.1 Tài nguyên – Môi trường 857222113 tuannt.lt@quangbinh.gov.vn Nguyễn Thành Tuấn
1.18.3 Tài nguyên – Môi trường 942755689 haudt.lt@quangbinh.gov.vn Dương Thanh Hậu
1.18.4 Lao động – Thương binh – Xã hội 888733234   Hoàng Văn Đức
1.18.5 Lao động – Thương binh – Xã hội 916749366   Lê Quốc Khánh
1.18.6 Tư pháp - Hộ tịch 947428306   Phan Đình Cửu
1.18.7 Tư pháp - Hộ tịch 949941311   Đỗ Văn Tuận
1.19 Xã Sơn Thủy
1.19.1 Tài nguyên – Môi trường 857347775 hangvt.lt@quangbinh.gov.vn Võ Thu Hằng
1.19.3 Lao động – Thương binh – Xã hội 916752158   Dương Văn Thoại
1.19.4 Tư pháp - Hộ tịch 917433786   Phạm Thị Lý
1.19.5 Tư pháp - Hộ tịch 984734967   Trương Minh Huệ
1.20 Xã Hoa Thủy
1.20.1 Tư pháp - Hộ tịch 932566910   Nguyễn Thế Thanh
1.20.3 Tư pháp - Hộ tịch 852665997   Dương Văn Hành
1.20.4 Địa chính - Xây dựng 912630760 hiennt.lt@quangbinh.gov.vn Nguyễn Trường Hiến
1.20.5 Văn hóa - Xã hội 898646737   Nguyễn Thị Mỹ Phú
1.21 Xã Mai Thủy
1.21.1 Hộ Tịch 389286019   Nguyễn Ngọc Ánh
1.21.3 Tư Pháp 948512184   Công Đức Biếc
1.21.4 Địa chính 944870294 nghiahd.lt@quangbinh.gov.vn Hoàng Đại Nghĩa
1.21.5 Lao động – Thương binh – Xã hội 334911389   Hoàng Thị Duận
1.21.6 Văn Phòng 906426678   Lê Thị Nhung
1.22 Xã Phú Thủy
1.22.1 Tài nguyên – Môi trường 972523155 nhint.lt@quangbinh.gov.vn Nguyễn Thị Nhi
1.22.3 Văn Phòng 919991148   Trần Thái Ninh
1.22.4 Tư pháp - Hộ tịch 941058213   Trần Xuân Học
1.22.5 Tư pháp - Hộ tịch 705252108   Đào Thị Hới
1.22.6 Lao động – Thương binh – Xã hội 911281199   Phan Thị Thu Hiền
1.23 Xã Tân Thủy
1.23.1 Tài nguyên – Môi trường 913557107 tienhv.lt@quangbinh.gov.vn Hồ Văn Tiến
1.23.3 Lao động – Thương binh – Xã hội 913656982   Lê Thị Mỹ Lợi
1.23.4 Tư pháp - Hộ tịch 985411980   Dương Đệ Cường
1.23.5 Tư pháp - Hộ tịch 888475766   Trần Thị Phúc Bình
1.23.6 Văn Phòng 949927574   Nguyễn Danh Hào
1.24 Xã Dương Thủy
1.24.1 Văn phòng 988336809   Võ Văn Chí
1.24.3 Địa chính - Xây dựng 888922777 hiepnx.lt@quangbinh.gov.vn Nguyễn Xuân Hiệp
1.24.4 Tư pháp - Hộ tịch 889003565   Trần Văn Đạo
1.24.5 Lao động – Thương binh – Xã hội 911737499   Nguyễn Thị Bình
1.25 Xã Mỹ Thủy
1.25.1 Chủ tịch 918704071 tungnx.lt@quangbinh.gov.vn Nguyễn Xuân Tùng
1.25.3 P.chủ tịch 814719074   Nguyễn Thị Vinh
1.25.4 Văn phòng 919285177   Phạm Thị Tình
1.25.5 Tư pháp - Hộ tịch 888222506 thold.lt@quangbinh.gov.vn Lê Đức Thọ
1.25.6 Tư pháp - Hộ tịch 812147002   Trần Thị Hải Yến
1.25.7 Địa chính - Xây dựng 386456647 taitq.lt@quangbinh.gov.vn Trần Quốc Tài
1.25.8 Lao động – Thương binh – Xã hội 914820337   Nguyễn Thị Thanh Nga
1.26 Xã Thái Thủy
1.26.1 Chủ tịch 944669365   Lê Thuận Văn
1.26.2 Tài nguyên – Môi trường 949677870 trangnnq.lt@quangbinh.gov.vn Nguyễn Ngọc Quỳnh Trang
1.26.3 Lao động – Thương binh – Xã hội 835351953   Trần Văn Biểu
1.26.4 Tư pháp - Hộ tịch 829638992   Lê Thị Nga
1.26.5 Tư pháp - Hộ tịch 337569286   Lê Thị Việt Trinh
1.26.6 Văn phòng - Thống kê 913530525    
2 Huyện Bố Trạch
2.1 Huyện Bố Trạch
2.1.1 Xã Bắc Trạch      
2.1.2 Lĩnh vực Tư pháp 374283933 phucnn.bt@quangbinh.gov.vn Nguyễn Ngọc Phúc
2.1.3 Lĩnh vực Địa chính 986101622 vinhnv.bt@quangbinh.gov.vn Nguyễn Văn Vinh
2.2 Xã Thanh Trạch
2.2.1 Lĩnh vực Tư pháp 988687934 tanmn.bt@quangbinh.gov.vn Nguyễn Minh Tân
2.2.2 Lĩnh vực Địa chính 988688006 namnh.bt@quangbinh.gov.vn Nguyễn Hoài Nam
2.3 Xã Mỹ Trạch
2.3.1 Lĩnh vực Tư pháp 919445560 yennt.bt@quangbinh.gov.vn Nguyễn Thị Yên
2.3.2 Lĩnh vực Địa chính 984049123 hoint.bt@quangbinh.gov.vn Nguyễn Thị Hới
2.4 Xã Hạ Trạch
2.4.1 Lĩnh vực Tư pháp xã Hạ Trạch 989919755 loanht.bt@quangbinh.gov.vn Hồ Thị Loan
2.4.2 Lĩnh vực Địa chính 979397404 quangnv.bt@quangbinh.gov.vn Nguyễn Văn Quang
2.5 Xã Liên Trạch
2.5.1 Lĩnh vực Tư pháp 919605101 donglv.bt@quangbinh.gov.vn Lưu Văn Đông
2.5.2 Lĩnh vực Địa chính 917673696 namnv.bt@quangbinh.gov.vn Nguyễn Văn Nam
2.6 Xã Hải Phú
2.6.1 Lĩnh vực Tư pháp 982095670 nganptt.bt@quangbinh.gov.vn Phạm Thị Thúy Ngân
2.6.2 Lĩnh vực Địa chính 918760774 tuanla.bt@quangbinh.gov.vn Lê Anh Tuấn
2.7 Xã Đồng Trạch
2.7.1 344130083 hienttt.bt@quangbinh.gov.vn Trần Thị Thanh Hiền  
2.7.2 978821430 toandq.bt@quangbinh.gov.vn Dương Quốc Toản  
2.8 Xã Đức Trạch
2.8.1 Lĩnh vực Tư pháp 979026083 quantv.bt@quangbinh.gov.vn Trương Văn Quân
2.8.2 Lĩnh vực Địa chính 942808565 quanhh.bt@quangbinh.gov.vn Hồ Hoàng Quân
2.9 Xã Trung Trạch
2.9.1 Lĩnh vực Tư pháp 987271187 tinhtt.bt@quangbinh.gov.vn Thái Thị Tình
2.9.2 Lĩnh vực Địa chính 986915096 santn.bt@quangbinh.gov.vn Trần Ngọc San
2.10 Thị trấn Hoàn Lão
2.10.1 Lĩnh vực Tư pháp 825165767 haint.bt@quangbinh.gov.vn Nguyễn Thanh Hải
2.10.2 Lĩnh vực Địa chính 912944058 minhpv.bt@quangbinh.gov.vn Phan Văn Minh
2.11 Xã Đại Trạch
2.11.1 Lĩnh vực Tư pháp 919296043 hongnt.bt@quangbinh.gov.vn Nguyễn Thị Hồng
2.11.2 Lĩnh vực Địa chính 982957727 baotq.bt@quangbinh.gov.vn Trần Quốc Bảo
2.12 Xã Nam Trạch
2.12.1 Lĩnh vực Tư pháp 914846112 ducnm.bt@quangbinh.gov.vn Nguyễn Minh Đức
2.12.2 Lĩnh vực Địa chính 985689837 hanglt.bt@quangbinh.gov.vn Lê Thanh Hằng
2.13 Xã Nam Trạch
2.13.1 Lĩnh vực Tư pháp 914846112 ducnm.bt@quangbinh.gov.vn Nguyễn Minh Đức
2.13.2 Lĩnh vực Địa chính 985689837 hanglt.bt@quangbinh.gov.vn Lê Thanh Hằng
2.14 Xã Nhân Trạch
2.14.1 Lĩnh vực Tư pháp 977565333 thens.bt@quangbinh.gov.vn Nguyễn Sắc Thể
2.14.2 Lĩnh vực Địa chính 983099269 chatnb.bt@quangbinh.gov.vn Nguyễn Bá Chất
2.15 Xã Lý Trạch
2.15.1 Lĩnh vực Tư pháp 944405775 lamvt.bt@quangbinh.gov.vn Võ Thị Lam
2.15.2 Lĩnh vực Địa chính 986358544 diunv.bt@quangbinh.gov.vn Nguyễn Văn Dịu
2.16 Thị trấn Nông trường Việt Trung
2.16.1 Lĩnh vực Tư pháp 364601896 binhpt.bt@quangbinh.gov.vn Phạm Thái Bình
2.16.2 Lĩnh vực Địa chính 913663767 toanht.bt@quangbinh.gov.vn Hoàng Thị Toàn
2.17 Xã Vạn Trạch
2.17.1 Lĩnh vực Tư pháp 389147553 huylq.bt@quangbinh.gov.vn Lê Quốc Huy
2.17.2 Lĩnh vực Địa chính 984551385 hunglv.bt@quangbinh.gov.vn Lê Văn Hùng
3 Huyện Minh Hóa
3.1 Thị trấn Quy Đạt 02323. 572241 quydat.mh@quangbinh.gov.vn  
3.2 Xã Yên Hóa 844189703 yenhoa.mh@quangbinh.gov.vn  
3.3 Xã Hồng Hóa 02323. 572586 honghoa.mh@quangbinh.gov.vn  
3.4 Xã Xuân Hóa 0868. 523585 xuanhoa.mh@quangbinh.gov.vn  
3.5 Xã Tân Hóa 0349. 396980 tanhoa.mh@quangbinh.gov.vn  
3.6 Xã Minh Hóa 0977. 257881 minhhoa.mh@quangbinh.gov.vn  
3.7 Xã Trung Hóa 0989. 760108 trunghoa.mh@quangbinh.gov.vn  
3.8 Xã Thượng Hóa 0916. 011069 thuonghoa.mh@quangbinh.gov.vn  
3.9 Xã Hoá Phúc 848112468 hoaphuc.mh@quangbinh.gov.vn  
3.10 Xã Hóa Hợp 0974. 147399 hoahop.mh@quangbinh.gov.vn  
3.11 Xã Hóa Tiến 0979. 078069 hoatien.mh@quangbinh.gov.vn  
3.12 Xã Hóa Thanh 942637605 hoathanh.mh@quangbinh.gov.vn  
3.13 Xã Hóa Sơn 0815. 027375 hoason.mh@quangbinh.gov.vn  
3.14 Xã Trọng Hóa 0853. 630555 tronghoa.mh@quangbinh.gov.vn  
3.15 Xã Dân Hóa 0919. 698019 danhoa.mh@quangbinh.gov.vn  
4 Huyện Quảng Ninh
4.1 Thị trấn Quán Hàu 03232 872562 quanhau.qn@quangbinh.gov.vn  
4.2 Xã Lương Ninh 914034728 luongninh.qn@quangbinh.gov.vn  
4.3 Xã Vĩnh Ninh 914568411 vinhninh.qn@quangbinh.gov.vn  
4.4 Xã Võ Ninh 888569599 voninh.qn@quangbinh.gov.vn  
4.5 Xã Hàm Ninh 388343346 hamninh.qn@quangbinh.gov.vn  
4.6 Xã Gia Ninh 979668328 gianinh.qn@quangbinh.gov.vn  
4.7 Xã Hải Ninh 915070901 haininh.qn@quangbinh.gov.vn  
4.8 Xã Duy Ninh 336130036 duyninh.qn@quangbinh.gov.vn  
4.9 Xã Tân Ninh 853431196 tanninh.qn@quangbinh.gov.vn  
4.10 Xã Hiền Ninh 912534773 hienninh.qn@quangbinh.gov.vn  
4.11 Xã Xuân Ninh 917105770 xuanninh.qn@quangbinh.gov.vn  
4.12 Xã An Ninh 0949 411 813 anninh.qn@quangbinh.gov.vn  
4.13 Xã Vạn Ninh 945920111 vanninh.qn@quangbinh.gov.vn  
4.14 Xã Trường Xuân 858796587 truongxuan.qn@quangbinh.gov.vn  
4.15 Xã Trường Sơn 889432123 truongson.qn@quangbinh.gov.vn  
5 Huyện Tuyên Hóa
5.1 Thị trấn Đồng Lê 232.368432 dongle.th@quangbinh.gov.vn  
5.2 Thị trấn Đồng Lê 232.368432 dongle.th@quangbinh.gov.vn  
5.3 Xã Văn Hóa 911013246 vanhoa.th@quangbinh.gov.vn  
5.4 Xã Tiến Hóa 232.3670076 tienhoa.th@quangbinh.gov.vn  
5.5 Xã Châu Hóa 232.3671363 chauhoa.th@quangbinh.gov.vn  
5.6 Xã Mai Hóa 232.3670035 maihoa.th@quangbinh.gov.vn  
5.7 Xã Cao Quảng 0232.3608556
0838100587
caoquang.th@quangbinh.gov.vn  
5.8 Xã Ngư Hóa 232.3608006 nguhoa.th@quangbinh.gov.vn  
5.9 Xã Phong Hóa 978701574 phonghoa.th@quangbinh.gov.vn  
5.10 Xã Đức Hóa 918049643 duchoa.th@quangbinh.gov.vn  
5.11 Xã Thạch Hóa 232.3684115 thachhoa.th@quangbinh.gov.vn  
5.12 Xã Đồng Hóa 232.3684356 donghoa.th@quangbinh.gov.vn  
5.13 Xã Thuận Hóa 232.3684344 thuanhoa.th@quangbinh.gov.vn  
5.14 Xã Lê Hóa 912637636 lehoa.th@quangbinh.gov.vn  
5.15 Xã Kim Hóa 232.3684408 kimhoa.th@quangbinh.gov.vn  
5.16 Xã Hương Hóa 942621828 huonghoa.th@quangbinh.gov.vn  
5.17 Xã Thanh Hóa 823946628 thanhhoa.th@quangbinh.gov.vn  
5.18 Xã Lâm Hóa 948460489 lamhoa.th@quangbinh.gov.vn  
5.19 Xã Sơn Hoá 232.3684318 sonhoa.th@quangbinh.gov.vn  
6 UBND Thành phố Đồng Hới
6.1 Quầy 1/ Lĩnh vực:Giao dịch đảm bảo 0911366896 nhatlth.stnmt@quangbinh.gov.vn  
6.2 Quầy 2/ Lĩnh vực: Trả Kết quả đất đai 0911373755 daoht.stnmt.@quangbinh.gov.vn  
6.3 Quầy 3/ Lĩnh vực: Tiếp nhận đất đai 0947763555 mynn.stnmt.@quangbinh.gov.vn  
6.4 Quầy 5/ Lĩnh vực: Trả kết quả thuế 0918026365 Không có  
6.5 Quầy 6/ Lĩnh vực: Thu ngân, TNMT 0988174.475 oanhtth.dh.@quangbinh.gov.vn  
6.6 Quầy 7/ Lĩnh vực: Chứng thực 0982444773 yennth.dh.@quangbinh.gov.vn  
6.7 Quầy 6/ Lĩnh vực: Cấp phép xây dựng, Lao động TB&XH 0911226383 yentth.dh@quangbinh.gov.vn  
6.8 Quầy số 9/ Lĩnh vực: Cấp phép kinh doanh, Đầu thầu, Văn hoá TT, Y tế, Giáo dục và đào tạo; Nội vụ 0905791794 hant.dh.@quangbinh.gov.vn  
7 Huyện Quảng Trạch
7.1 Cảnh Hóa 935341422 canhhoa.qt@quangbinh.gov.vn  
7.2 Phù Hóa 975205622 phuhoa.qt@quangbinh.gov.vn  
7.3 Liên Trường 852619237 lientruong.qt@quangbinh.gov.vn  
7.4 Quảng Thanh 944511356 quangthanh.qt@quangbinh.gov.vn  
7.5 Quảng Phương 912419444 quangphuong.qt@quangbinh.gov.vn  
7.6 Quảng Lưu 914542258 quangluu.qt@quangbinh.gov.vn  
7.7 Quảng Tiến 915390788 quangtien.qt@quangbinh.gov.vn  
7.8 Quảng Thạch 834019415 quangthach.qt@quangbinh.gov.vn  
ĐANG CẬP NHẬT

Hướng dẫn đăng ký tài khoản

Bước 1: Chọn "Đăng nhập"

Bước 2: Sau khi chọn vào "Đăng nhập" sẽ hiển thị như sau:

Bước 3: Sau khi tích chọn vào "Công dân" hoặc "Doanh nghiệp" rồi ấn nút tiếp theo sẽ hiện thị mà hình cổng QG để đăng nhập.

Trường hơp chưa có tài khoản sẽ kích vào đăng ký để đăng ký mới

Đối với phần cán bộ sau khi tích chọn vào "Cán bộ, Công chức" rồi ấn nút "tiếp theo" sẽ hiện thị mà hình đăng nhập cán bộ như cũ

Bước 4:Sau khi công dân đăng ký tài khoản trên cổng QG

Màn hình trả về từ Cổng DVC Quốc Gia cho trường hợp chưa có tài khoản ở địa phương(tài khoản địa phương chưa có cần tạo mới)

Trường hợp 1: Với Công dân sẽ hiển thị màn hình dưới:

- Nếu công dân có điền mail lúc đăng ký ở cổng QG thì trường email tự động cập nhật vào.

- Nếu công dân không điền mail lúc đăng ký ở cổng QG thì hệ thống tự sinh một cái mail để đổ về from như hình dưới.

Trường hợp 2: Đối với doanh nghiệp thì hiển thị màn hình dưới:

- Phần thông tin Cổng DVC QG trả về chưa có thì hiển thị để doanh nghiệp cập nhật.

Bước 5: Sau khi cập nhật hệ thống hiển thị luôn giao diện của tài khoản công dân như sau:

 

Hướng dẫn đổi mật khẩu

Ông/bà di chuyển chuột đến tên tài khoản ở góc phải màn hình

Chọn "Trang cá nhân"

 • 1. Nhấn tab Thông tin cá nhân
 • 2. Nhấn tab thay đổi mật khẩu
 • 3. Nhập thông tin mật khẩu cũ
 • 4. Nhập thông tin mật khẩu mới
 • 5. Xác nhận lại mật khẩu mới
 • 6. Nhấn vào đổi mật khẩu

Quên mật khẩu

Vào trang chủ click vào nút "Đăng Nhập"

Trên màn hình đăng nhập ông/bà chọn chức năng quên mật khẩu

Nhập đầy đủ thông tin hệ thống yêu cầu

1. Nhập địa chỉ email

2. Nhập mã Captcha

3. Nhấn Gửi mật khẩu mới

Khi bạn nhập đúng địa chỉ email, hệ thống sẽ gửi một email có kèm đường link để Ông/bà thay đổi mật khẩu

Nhấn vào Đường dẫn mà hệ thống gửi qua email cho Ông/bà khi đó hệ thống sẽ ra màn hình để Ông/bà nhập mật khẩu mới

Ông/bà nhập đầy đủ thông tin rồi nhấn "Đồng ý" là mật khẩu đổi thành công.

Đăng nhập bằng địa chỉ email mà ông/bà đã đăng ký và Mật khẩu ông/bà vừa thay đổi.

Theo dõi tình trạng hồ sơ

Trên trang chủ bạn chọn tab Tra cứu tiến độ xử lý

Nhập mã số biên nhận.

Hệ thống sẽ trả về kết quả là các thông tin hồ sơ, tiến trình xử lý hồ sơ của Công dânh/Doanh Nghiệp .

HƯỚNG DẪN CÔNG DÂN THỰC HIỆN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN (MỨC 3, 4)

Bước 1: Trên màn hình trang Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Quảng Bình công dân click vào "ĐĂNG NHẬP"

Bước 2: Công dân/ Doanh nghiệp nhập thông tin tài khoản/ mật khẩu của mình để vào hệ thống

Bước 3: Công dân lựa chọn đơn vị gửi hồ sơ trực tuyến, chọn lĩnh vực và chọn thủ tục hành chính thực hiện: theo thứ tự 1->2->3 hình dưới

Bước 4: Công dân/Doanh nghiệp điền toàn bộ thông tin cần thiết trên biểu mẫu hồ sơ điện tử và đính kèm các tệp văn bản quét/bản mềm đối với những văn bản, tài liệu đi kèm của hồ sơ.

Bước 5: Sau khi điền đầy đủ thông tin, Công Dân/Doanh nghiệp nhấn vào nút Gửi hồ sơ để gửi hồ sơ điện tử. Hồ sơ sẽ được chuyển về đơn vị tiếp nhận và được đơn vị này thẩm định, xử lý và giải quyết hồ sơ.

 • - Thông tin về quá trình giải quyết hồ sơ sẽ được cập nhật trực tiếp trên Cổng để Công dân/Doanh nghiệp biết. Khi hồ sơ hợp lệ và đầy đủ điều kiện giải quyết, Công dân/Doanh nghiệp sẽ nhận được thông báo về thời gian giảiquyết hồ sơ.
 • - Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc có yêu cầu khác, Công dân/Doanh nghiệp sẽ được hướng dẫn chi tiết để bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ.

HƯỚNG DẪN CÔNG DÂN QUẢN LÝ HỒ SƠ GIAO DỊCH TRỰC TUYẾN VỚI CHÍNH QUYỀN.

Bước 1: Trên màn hình Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Quảng Bình công dân click vào "ĐĂNG NHẬP"

Bước 2: Công dân/ Doanh nghiệp nhập thông tin tài khoản/ mật khẩu của mình để vào hệ thống

Bước 3: Công dân lựa chọn "Trang cá nhân" để thực hiện vào quản lý các hồ sơ đã giao dịch với chính quyền:

Bước 4: Công dân chọn tab "Danh sách giao dịch", Chọn các lĩnh vực đã giaodịch để lọc danh sách các hồ sơ đã nộp để theo dõi trạng thái xử lý của Hồ sơ.

TÌM KIẾM THÔNG TIN THỦ TỤC

Vào mục Tra cứu thủ tục hành chính trên trang chủ.

Nhập tên thủ tục hoặc từ khóa liên quan và nhấn Tìm kiếm.

Ví dụ: đăng ký thủ tục làm giấy khai sinh, có thể nhập tên thủ tục hoặc từ khóa "khai sinh", sau đó nhấn nút Tìm kiếm.

Nhấp chọn vào tên thủ tục để xem các thông tin liên quan và tải về biểu mẫu đính kèm (nếu có).

Đánh giá công chức

Trên màn hình trang chủ Ông/bà lựa chọn chức năng "Đánh giá"

 • 1. Lựa chọn tab Đánh giá công chức
 • 2,3. Lựa chọn cơ quan hoặc phòng ban
 • 4. Nhấn vào tìm kiếm
 • 5. Click vào đánh giá công chức

 • 1. Nhập Mã số biên nhận của Hồ sơ (Số điện thoại)
 • 2. Lựa chọn đánh giá khảo sát
 • 3. Nhập mã xác nhận
 • 4. Kích vào Gửi đánh giá

Đánh giá chung

Trên màn hình trang chủ Ông/bà lựa chọn chức năng "Đánh giá"

 • 1. Lựa chọn tab đánh giá chung
 • 2. Chọn Cơ quan và Phòng ban
 • 3. Nhấn vào nút Đánh giá

Sau khi nhấn vào nút "Đánh giá" hệ thống sẽ gửi ra danh sách các tiêu chí đánh giá.

 • 1. Chọn các đánh giá khảo sát
 • 2. Nhập Mã xác nhận
 • 3. Kích vào Gửi đánh giá

HƯỚNG DẪN CÔNG DÂN THANH TOÁN TRỰC TUYẾN

Bước 1: Công dân đăng nhập tài khoản Công dân, thực hiện nộp hồ sơ DVCTT trực tuyến.

Bước 2: Sau khi nộp hồ sơ DVCTT thành công, tại menu chức năng bên trái, Công dân chọn Trang cá nhân -> Danh sách giao dịch, màn hình hiển thị như sau:

Bước 3: Chọn Hồ sơ DVCTT cần thực hiện thanh toán phí/lệ phí, màn hình hiển thị như sau:

Bước 4: Chọn Thanh toán phí/lệ phíđể thực hiện thanh toán, màn hình hiển thị như sau:

Bước 5: Công dân chọn Thanh toán qua Payment platform để thanh toán trực tuyến phí, lệ phí của TTHC/DVCTT qua nền tảng thanh toán của Cổng dịch vụ công quốc gia.

Bước 6: Chọn Thanh toán, lựa chọn Ngân hàng hoặc ví điện tử:

Chọn Thanh toán để bắt đầu thực hiện thanh toán.

Bước 7: Công dân có thể chọn đăng nhập Thanh toán bằng một trong các hình thức xác thực: Smartbanking, ATM hoặc Tài khoản $.

Nhập các thông tin theo yêu cầu để tiến hành thanh toán.

Bước 8: Nhập mật khẩu OTP và nhấn Thanh toán. Sau khi thanh toán thành công, Hệ thống sẽ thông báo trạng thái như sau:

Và trạng thái đã thanh toán sẽ được cập nhật tại Trang cá nhân của Công dân như sau:

Tại menu Quản lý phí, lệ phí của Cán bộ một cửa cũng được cập nhật trạng thái đã thanh toán như sau: