Kết quả tìm kiếm
Người nộp : CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Ô TÔ KIM SƠN
Mã Biên nhận : 000.00.06.H46-230316-0197
Ngày nộp: 15/03/2023
Ngày hẹn trả: 17/03/2023
Nộp tại: Sở Công Thương
Cách nộp: Trực tuyến
Trạng thái: Đã trả kết quả