Thông báo:
Cổng dịch vụ công tỉnh Quảng Bình cho phép tra cứu thông tin giải quyết hồ sơ qua Ứng dụng Zalo từ ngày 01/3/2019. Trân trọng thông báo!
Thứ 2, ngày 28 tháng 05 năm 2018
TÌM KIẾM THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Cấp thực hiện
Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Đối tượng thực hiện
Thủ Tục Hành Chính Các Cơ Quan Trung Ương Đóng Trên Địa Bàn

Danh mục thủ tục hành chính

STT Mã số Tên Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 1.004946.000.00.00.H46 Áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em Sở Lao động - Thương binh và Xã hội - tỉnh Quảng Bình;Công an Xã;Công an huyện;Công an Tỉnh;Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện, thị xã, thành phố - tỉnh Quảng Bình;UBND cấp xã, phường, thị trấn - tỉnh Quảng Bình Trẻ em
2 2.000379.000.00.00.H46 Bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước theo hình thức thuê đất trả tiền hàng năm Văn phòng Đăng ký đất đai - tỉnh Quảng Bình;UBND cấp huyện, thị xã, thành phố - tỉnh Quảng Bình;Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện, thị xã, thành phố - tỉnh Quảng Bình Đất đai
3 1.002109.000.00.00.H46 Bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước theo hình thức thuê đất trả tiền hàng năm (đối với nơi chưa thành lập Văn phòng đăng ký đất đai) Sở Tài nguyên và Môi trường - tỉnh Quảng Bình;Văn phòng Đăng ký đất đai - tỉnh Quảng Bình Đất đai
4 1.007767.000.00.00.H46 Bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước Sở Xây dựng - tỉnh Quảng Bình;Đơn vị quản lý vận hành nhà ở Nhà ở và công sở
5 1.000105.000.00.00.H46 Báo cáo giải trình nhu cầu, thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài Sở Lao động - Thương binh và Xã hội - tỉnh Quảng Bình Việc làm
6 1.000112.000.00.00.H46 Bổ nhiệm công chứng viên Bộ Tư pháp;Sở Tư pháp - tỉnh Quảng Bình Công chứng
7 2.001116.000.00.00.H46 Bổ nhiệm giám định viên tư pháp xây dựng đối với cá nhân khác không thuộc thẩm quyền của Bộ Xây dựng Sở Xây dựng - tỉnh Quảng Bình Quản lý chất lượng công trình xây dựng
8 1.000100.000.00.00.H46 Bổ nhiệm lại công chứng viên Bộ Tư pháp;Sở Tư pháp - tỉnh Quảng Bình Công chứng
9 1.001122.000.00.00.H46 Bổ nhiệm và cấp thẻ giám định viên tư pháp cấp tỉnh Sở Tư pháp - tỉnh Quảng Bình;Các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh - tỉnh Quảng Bình Giám định tư pháp
10 1.003937.000.00.00.H46 Bổ sung phạm vi kinh doanh trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc đối với cơ sở bán buôn dược liệu Sở Y tế - tỉnh Quảng Bình Y Dược cổ truyền
Hiển thị 1 - 10 of 1.866 kết quả.
của 187