Thông báo:
Cổng dịch vụ công tỉnh Quảng Bình cho phép tra cứu thông tin giải quyết hồ sơ qua Ứng dụng Zalo từ ngày 01/3/2019. Trân trọng thông báo!
Thứ 2, ngày 28 tháng 05 năm 2018

THÔNG TIN Bổ nhiệm lại công chứng viên

Cơ quan Công bố/Công khai UBND tỉnh Quảng Bình
Mã thủ tục 1.000100.000.00.00.H46
Quyết định công bố 1364/QĐ-UBND
Cấp thực hiện Cấp Tỉnh
Loại TTHC TTHC được luật giao quy định chi tiết
Lĩnh vực Công chứng
Trình tự thực hiện
Bước 1: Người đã miễn nhiệm công chứng viên có yêu cầu bổ nhiệm lại công chứng viên nộp hồ sơ tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Quảng Bình, Số 09 Đường Quang Trung, thành phố Đồng Hới, Quảng Bình
Thời gian tiếp nhận: vào giờ hành chính tất cả các ngày trong tuần (trừ các ngày lễ, tết, thứ 7, chủ nhật);
Bước 2: Sở Tư pháp kiểm tra hồ sơ:
Trường hợp hồ sơ còn thiếu, chưa đúng thì hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ bằng văn bản. Trường hợp hồ sơ không thuộc thẩm quyền của đơn vị thì hướng dẫn tới cơ quan có thẩm quyền theo quy định.

Bước 3: Phòng Bổ trợ tư pháp nghiên cứu hồ sơ và tham mưu Lãnh đạo Sở Tư pháp văn bản đề nghị kèm theo hồ sơ đề nghị bổ nhiệm lại công chứng viên gửi Bộ Tư pháp. Trong trường hợp từ chối đề nghị Bộ Tư pháp bổ nhiệm lại công chứng viên thì phải có văn bản nêu rõ lý do.
Bước 4: Bộ trưởng Bộ Tư pháp xem xét, quyết định bổ nhiệm lại công chứng viên. Trong trường hợp từ chối bổ nhiệm lại công chứng viên thì phải có văn bản nêu rõ lý do.


Bước 5: Sở Tư pháp trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Quảng Bình hoặc qua hệ thống bưu chính.
Cách thức thực hiện
STT Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
1 Trực tiếp 40 Ngày Phí:

Lệ phí:
+ Sở Tư pháp: Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ + Bộ Tư pháp: Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được văn bản và hồ sơ của Sở Tư pháp.
2 Nộp qua bưu chính 40 Ngày Phí:

Lệ phí:
+ Sở Tư pháp: Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ + Bộ Tư pháp: Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được văn bản và hồ sơ của Sở Tư pháp.
Thành phần hồ sơ Trường hợp:
STT Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
1 Giấy chứng nhận sức khoẻ do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp 1 0
2 Bản sao quyết định miễn nhiệm công chứng viên 1 0
3 Phiếu lý lịch tư pháp 1 0
4 Bản sao các giấy tờ chứng minh lý do miễn nhiệm không còn, trừ trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 16 của Luật công chứng. 1 0
5 Đơn đề nghị bổ nhiệm lại công chứng viên theo Mẫu TP-CC-05 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BTP ngày 03/02/2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Công chứng; 1 0 Biểu mẫu

Đối tượng thực hiện Công dân Việt Nam
Cơ quan thực hiện Bộ Tư pháp,Sở Tư pháp - tỉnh Quảng Bình
Cơ quan có thẩm quyền quyết định Bộ Tư pháp
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ Trung tâm Hành chính công tỉnh Quảng Bình, số 09 đường Quang Trung, TP. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình
Cơ quan được ủy quyền Không có thông tin
Cơ quan phối hợp Không có thông tin
Kết quả thực hiện Quyết định bổ nhiệm lại công chứng viên.
Căn cứ pháp lý của TTHC
STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành
1 06/2015/TT-BTP THÔNG TƯ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật công chứng 2015-06-15 Bộ Tư pháp
2 53/2014/QH13 Luật công chứng 2014-06-20 Quốc Hội
3 257/2016/TT-BTC Thông tư 257/2016/TT-BTC 2016-11-11 Bộ Tài chính
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC 1. Người được miễn nhiệm công chứng viên theo quy định tại khoản 1 Điều 15 của Luật Công chứng được xem xét bổ nhiệm lại công chứng viên khi có đề nghị bổ nhiệm lại.
2. Người bị miễn nhiệm công chứng viên theo quy định tại khoản 2 Điều 15 của Luật này được xem xét bổ nhiệm lại công chứng viên khi đáp ứng đủ tiêu chuẩn công chứng viên quy định tại Điều 8 của Luật Công chứng và lý do miễn nhiệm không còn, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 16 của Luật Công chứng;
3. Người thuộc các trường hợp quy định tại khoản 3 Điều của 16 Luật Công chứng thì không được bổ nhiệm lại công chứng viên: Người bị miễn nhiệm công chứng viên do bị kết tội bằng bản án đã có hiệu lực pháp luật của Toà án về tội phạm do cố ý, bị xử phạt vi phạm hành chính đến lần thứ hai trong hoạt động hành nghề công chứng mà còn tiếp tục vi phạm, bị xử lý kỷ luật bằng hình thức từ cảnh cáo trở lên đến lần thứ hai mà còn tiếp tục vi phạm hoặc bị kỷ luật buộc thôi việc thì không được bổ nhiệm lại công chứng viên.
Từ khóa Không có thông tin
Mô tả Không có thông tin