Thông báo:
Cổng dịch vụ công tỉnh Quảng Bình cho phép tra cứu thông tin giải quyết hồ sơ qua Ứng dụng Zalo từ ngày 01/3/2019. Trân trọng thông báo!
Thứ 2, ngày 28 tháng 05 năm 2018
TÌM KIẾM THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Cấp thực hiện
Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Đối tượng thực hiện
Thủ Tục Hành Chính Các Cơ Quan Trung Ương Đóng Trên Địa Bàn

Danh mục thủ tục hành chính

STT Mã số Tên Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1771 1.001088.000.00.00.H46 Xin học lại tại trường khác đối với học sinh trung học Sở Giáo dục và Đào tạo - tỉnh Quảng Bình Giáo dục trung học
1772 1.000655.000.00.00.H46 Xóa đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất Văn phòng Đăng ký đất đai - tỉnh Quảng Bình,Chi nhánh VP ĐKĐĐ các huyện, thị xã, thành phố - tỉnh Quảng Bình,UBND cấp xã, phường, thị trấn - tỉnh Quảng Bình Đăng ký biện pháp bảo đảm
1773 1.004238.000.00.00.H46 Xóa đăng ký cho thuê, cho thuê lại, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất Văn phòng Đăng ký đất đai - tỉnh Quảng Bình,Chi nhánh VP ĐKĐĐ các huyện, thị xã, thành phố - tỉnh Quảng Bình Đất đai
1774 2.002387.000.00.00.H46 Xóa đăng ký hành nghề và thu hồi Thẻ công chứng viên trường hợp công chứng viên không còn hành nghề tại tổ chức hành nghề công chứng Sở Tư pháp - tỉnh Quảng Bình Công chứng
1775 1.003681.000.00.00.H46 Xóa đăng ký tàu cá Chi cục Thủy sản - tỉnh Quảng Bình Thủy sản
1776 2.001659.000.00.00.H46 Xóa Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện Sở Giao thông vận tải - tỉnh Quảng Bình Đường thủy nội địa
Hiển thị 1.771 - 1.776 of 1.776 kết quả.
của 178