Thông báo:
Cổng dịch vụ công tỉnh Quảng Bình cho phép tra cứu thông tin giải quyết hồ sơ qua Ứng dụng Zalo từ ngày 01/3/2019. Trân trọng thông báo!
Thứ 2, ngày 28 tháng 05 năm 2018
TÌM KIẾM THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Cấp thực hiện
Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Đối tượng thực hiện
Thủ Tục Hành Chính Các Cơ Quan Trung Ương Đóng Trên Địa Bàn

Danh mục thủ tục hành chính

STT Mã số Tên Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1861 2.001737.000.00.00.H46 Xác nhận thay đổi thông tin đăng ký hoạt động cơ sở in (cấp địa phương) Sở Thông tin và Truyền thông - tỉnh Quảng Bình Xuất Bản, In và Phát hành
1862 2.002516.000.00.00.H46 Xác nhận thông tin hộ tịch Sở Tư pháp - tỉnh Quảng Bình;UBND cấp huyện, thị xã, thành phố - tỉnh Quảng Bình;UBND cấp xã, phường, thị trấn - tỉnh Quảng Bình Hộ tịch
1863 2.001949.000.00.00.H46 Xếp hạng công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố làm chủ sở hữu (hạng Tổng công ty và tương đương, hạng I, hạng II và hạng III UBND tỉnh Quảng Bình;Sở Lao động - Thương binh và Xã hội - tỉnh Quảng Bình Tiền lương
1864 1.000729.000.00.00.H46 Xếp hạng Trung tâm giáo dục thường xuyên Sở Giáo dục và Đào tạo - tỉnh Quảng Bình Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
1865 1.005098.000.00.00.H46 Xét đặc cách tốt nghiệp trung học phổ thông Sở Giáo dục và Đào tạo - tỉnh Quảng Bình Thi, tuyển sinh
1866 2.001088.000.00.00.H46 Xét hưởng chính sách hỗ trợ cho đối tượng sinh con đúng chính sách dân số. UBND cấp xã, phường, thị trấn - tỉnh Quảng Bình Dân số - Sức khoẻ sinh sản
1867 1.005090.000.00.00.H46 Xét tuyển sinh vào trường phổ thông dân tộc nội trú Sở Giáo dục và Đào tạo - tỉnh Quảng Bình;Phòng Giáo dục và Đào tạo cấp huyện, thị xã, thành phố - tỉnh Quảng Bình Thi, tuyển sinh
1868 1.002407.000.00.00.H46 Xét, cấp học bổng chính sách Cơ sở giáo dục Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
1869 1.004438.000.00.00.H46 Xét, duyệt chính sách hỗ trợ đối với học sinh bán trú đang học tại các trường tiểu học, trung học cở sở ở xã, thôn đặc biệt khó khăn Phòng Giáo dục và Đào tạo cấp huyện, thị xã, thành phố - tỉnh Quảng Bình Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
1870 1.004435.000.00.00.H46 Xét, duyệt chính sách hỗ trợ đối với học sinh trung học phổ thông là người dân tộc Kinh Sở Giáo dục và Đào tạo - tỉnh Quảng Bình;Cơ sở giáo dục Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
Hiển thị 1.861 - 1.870 of 1.877 kết quả.
của 188