Thông báo:
Cổng dịch vụ công tỉnh Quảng Bình cho phép tra cứu thông tin giải quyết hồ sơ qua Ứng dụng Zalo từ ngày 01/3/2019. Trân trọng thông báo!
Thứ 2, ngày 28 tháng 05 năm 2018
TÌM KIẾM THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Cấp thực hiện
Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Đối tượng thực hiện
Thủ Tục Hành Chính Các Cơ Quan Trung Ương Đóng Trên Địa Bàn

Danh mục thủ tục hành chính

STT Mã số Tên Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1871 2.001659.000.00.00.H46 Xóa Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện Sở Giao thông vận tải - tỉnh Quảng Bình;UBND cấp huyện, thị xã, thành phố - tỉnh Quảng Bình;Phòng Quản lý Đô thị cấp thị xã, thành phố - tỉnh Quảng Bình;Phòng Kinh tế và Hạ tầng cấp huyện - tỉnh Quảng Bình;UBND cấp xã, phường, thị trấn - tỉnh Quảng Bình Đường thủy nội địa
Hiển thị 1.871 - 1.871 of 1.871 kết quả.
của 188