Thông báo:
Cổng dịch vụ công tỉnh Quảng Bình cho phép tra cứu thông tin giải quyết hồ sơ qua Ứng dụng Zalo từ ngày 01/3/2019. Trân trọng thông báo!
Thứ 2, ngày 28 tháng 05 năm 2018
TÌM KIẾM THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Cấp thực hiện
Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Đối tượng thực hiện
Thủ Tục Hành Chính Các Cơ Quan Trung Ương Đóng Trên Địa Bàn

Danh mục thủ tục hành chính

STT Mã số Tên Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1891 2.001949.000.00.00.H46 Xếp hạng công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố làm chủ sở hữu (hạng Tổng công ty và tương đương, hạng I, hạng II và hạng III UBND tỉnh Quảng Bình,Sở Lao động - Thương binh và Xã hội - tỉnh Quảng Bình Tiền lương
1892 1.000729.000.00.00.H46 Xếp hạng Trung tâm giáo dục thường xuyên Sở Giáo dục và Đào tạo - tỉnh Quảng Bình Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
1893 1.005098.000.00.00.H46 Xét đặc cách tốt nghiệp trung học phổ thông Sở Giáo dục và Đào tạo - tỉnh Quảng Bình Thi, tuyển sinh
1894 1.005090.000.00.00.H46 Xét tuyển sinh vào trường phổ thông dân tộc nội trú Sở Giáo dục và Đào tạo - tỉnh Quảng Bình,Phòng Giáo dục và Đào tạo cấp huyện, thị xã, thành phố - tỉnh Quảng Bình Thi, tuyển sinh
1895 1.002407.000.00.00.H46 Xét, cấp học bổng chính sách Cơ sở giáo dục Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
1896 1.004438.000.00.00.H46 Xét, duyệt chính sách hỗ trợ đối với học sinh bán trú đang học tại các trường tiểu học, trung học cở sở ở xã, thôn đặc biệt khó khăn Cơ sở giáo dục,Phòng Giáo dục và Đào tạo cấp huyện, thị xã, thành phố - tỉnh Quảng Bình Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
1897 1.004435.000.00.00.H46 Xét, duyệt chính sách hỗ trợ đối với học sinh trung học phổ thông là người dân tộc Kinh Sở Giáo dục và Đào tạo - tỉnh Quảng Bình,Cơ sở giáo dục Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
1898 1.004436.000.00.00.H46 Xét, duyệt chính sách hỗ trợ đối với học sinh trung học phổ thông là người dân tộc thiểu số Sở Giáo dục và Đào tạo - tỉnh Quảng Bình,Cơ sở giáo dục Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
1899 1.001088.000.00.00.H46 Xin học lại tại trường khác đối với học sinh trung học Sở Giáo dục và Đào tạo - tỉnh Quảng Bình Giáo dục trung học
1900 1.000655.000.00.00.H46 Xóa đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất Văn phòng Đăng ký đất đai - tỉnh Quảng Bình,Chi nhánh VP ĐKĐĐ các huyện, thị xã, thành phố - tỉnh Quảng Bình,UBND cấp xã, phường, thị trấn - tỉnh Quảng Bình Đăng ký biện pháp bảo đảm
Hiển thị 1.891 - 1.900 of 1.904 kết quả.
của 191