Thông báo:
Cổng dịch vụ công tỉnh Quảng Bình cho phép tra cứu thông tin giải quyết hồ sơ qua Ứng dụng Zalo từ ngày 01/3/2019. Trân trọng thông báo!
Thứ 2, ngày 28 tháng 05 năm 2018
TÌM KIẾM THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Cấp thực hiện
Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Đối tượng thực hiện
Thủ Tục Hành Chính Các Cơ Quan Trung Ương Đóng Trên Địa Bàn

Danh mục thủ tục hành chính

STT Mã số Tên Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1891 2.002193.000.00.00.H46 Xác định cơ quan giải quyết bồi thường (cấp tỉnh) Sở Tư pháp - tỉnh Quảng Bình Bồi thường nhà nước
1892 1.010795.000.00.00.H46 Xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin bằng phương pháp thực chứng Cục Người có công;Sở Lao động - Thương binh và Xã hội - tỉnh Quảng Bình Người có công
1893 1.001386.000.00.00.H46 Xác định trường hợp được bồi thường do xảy ra tai biến trong tiêm chủng Sở Y tế - tỉnh Quảng Bình Y tế Dự phòng
1894 1.001699.000.00.00.H46 Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật UBND cấp xã, phường, thị trấn - tỉnh Quảng Bình Bảo trợ xã hội
1895 3.000154.000.00.00.H46 Xác nhận bảng kê gỗ nhập khẩu khi thực hiện thủ tục Hải quan Chi cục Hải quan Lâm nghiệp
1896 1.000037.000.00.00.H46 Xác nhận bảng kê lâm sản (cấp huyện) Hạt Kiểm lâm các huyện, thị xã, thành phố - tỉnh Quảng Bình Lâm nghiệp
1897 2.002058.000.00.00.H46 Xác nhận chuyên gia (cấp tỉnh) UBND tỉnh Quảng Bình Đầu tư bằng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức
1898 2.000602.000.00.00.H46 Xác nhận hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2016-2020 thuộc diện đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế UBND cấp xã, phường, thị trấn - tỉnh Quảng Bình Bảo trợ xã hội
1899 1.001000.000.00.00.H46 Xác nhận hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa Sở Giáo dục và Đào tạo - tỉnh Quảng Bình;Phòng Giáo dục và Đào tạo cấp huyện, thị xã, thành phố - tỉnh Quảng Bình Các cơ sở giáo dục khác
1900 1.008838.000.00.00.H46 Xác nhận Hợp đồng tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích UBND cấp xã, phường, thị trấn - tỉnh Quảng Bình Khoa học, Công nghệ và Môi trường
Hiển thị 1.891 - 1.900 of 1.920 kết quả.
của 192